Передмова

Kmetyk i Dumonka        Загальноосвітні навчальні програми націлені загалом на засвоєння певного обсягу знань. Дітям дають готові знання. При цьому втрачається самостійний, творчий підхід до навчання. Вони звикають до репродуктивного відтворення матеріалу, без його аналізу та встановлення логічних зв’язків. Розвитку продуктивного мислення надають зараз великого значення в усьому світі. У більшості розвинутих країн існують національні програми з розвитку розумових і творчих здібностей дітей. Психологи стверджують, що розвивати мислення дітей потрібно якомога раніше. В Японії дітей починають вчити мислити з трирічного віку.

        Продуктивне мислення розвивається тоді, коли дитина намагається самостійно освоювати навколишній світ, переживаючи при цьому радість дослідження та здогадки, вчиться розв’язувати нестандартні завдання, шукає нові підходи до стандартних. Формування творчо орієнтованої особистості з нестандартними підходами до розв’язання проблем і самостійністю суджень вимагає цілеспрямованого розвитку як логічної складової мислення, так і творчої, яка базується на першій як на надійному фундаменті.

Посібник з розвитку мислення розроблений на стику психології, логіки та математики і спрямований на розвиток в дітей основних аспектів розумової діяльності. Добираючи цікаві, нестандартні завдання та головоломки, автори опрацювали велику кількість літератури і періодичних видань, використали ресурси міжнародної компютерної мережі Інтернет. Крім того, у посібнику міститься значна кількість авторських завдань. Він має на меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій і прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу. Під час занять за посібником у них вироблятиметься вміння порівнювати, аналізувати, виділяти суттєве та загальне, класифікувати, узагальнювати, діяти за аналогією, наводити асоціації, чітко та зрозуміло висловлювати думки, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Мовні завдання, окрім того, покликані збагачувати активний словниковий запас, розширювати мовні здібності. Сформовані під час занять навички мислительної діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні предметів шкільної програми.

У багатьох завданнях використовуються цікаві сюжети, в них діють улюблені казкові герої та персонажі дитячих книжок, що служитиме позитивним емоційним фоном і сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

Посібник можна використовувати для проведення факультативних занять з розвитку мислення, для організації конкурсів і олімпіад, а також для занять з дітьми вдома. Завдання систематизовані за типами і за рівнем складності відповідно до ідей, що в них закладені, або щодо методів розв’язування. Також вказано в якому класі школи можна починати використовувати їх для занять. Складні завдання помічені зірочкою, ще складніші - двома зірочками, а завдання з трьома зірочками потребують розширеного аналізу і пояснення, повторного розгляду через деякий час. Нестандартні та складніші завдання можуть зацікавити дітей середнього та старшого шкільного віку. Хто з дорослих не знайомий з такими завданнями, має нагоду розділити з дітьми радість здогадки.

Контактна адреса labmtd@iapmm.lviv.ua.
УВАГА! Відвідайте наш НОВИЙ сайт!

Всі права застережено. © "Країна Міркувань" 2002-2005. Розміщення - LiTEX